Semináře a školení

Akreditovaná školení

Společnost Triada se stala akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Nabízíme akreditované kurzy pro povinné prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků podle § 20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Základní témata akreditovaných vzdělávacích programů

Elektronická komunikace

  • elektronický svět a připojení k Internetu
  • nástroje zabezpečené elektronické komunikace
  • povinnosti úřadu v oblasti prezentace na Internetu

Návazné problematiky

  • elektronická podatelna a její začlenění do spisové služby úřadu s ohledem na celkový vnitřní oběh dokumentů
  • vytváření elektronických dokumentů podle legislativy správního řádu
  • zveřejňování obsahu úřední desky na Internetu

Další

Pro uživatele informačního systému Munis pořádá společnost Triada sérii odborných školení. Pro pracovníky místních samospráv probíhají další tématické semináře a školení na konferenci ISSS a na pravidelném setkání starostů s názvem Den malých obcí. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na adrese společnosti Triada.

DMO Munis DVS OF ISSS