Aktuality

Jsme připraveni na cokoliv!

I přes aktuální situaci související s pandemií koronaviru jsou v plném proudu přípravy nového, již čtyřiadvacátého ročníku konference ISSS. Tato významná akce by se měla uskutečnit 16.–17. května 2022 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, tedy zhruba o měsíc později, než bývalo tradičně zvykem. Témata programových bloků by opět měla obsáhnout většinu relevantních oblastí eGovernmentu a reagovat na všechno, co v této oblasti přinese nový rok, nová vláda a nová rozhodnutí. Do Hradce Králové plánuje zavítat spousta zajímavých hostů a přednášejících, chybět nebudou desítky obchodních expozic a vše bude doplněno bohatým společenským programem. Jsme připraveni na cokoliv a těšíme se, že se společně s vámi letos opět setkáme nejenom na ISSS. Jsme připraveni na cokoliv

Velmi pestrou škálu témat nabídly loni uživatelům IS Munis webináře, PC kurzy a odborné semináře

Více než 1000 uživatelů IS Munis se loni přihlásilo na PC kurzy, webináře a odborné semináře pořádané společností Triada. V březnu se nejprve uskutečnila série on-line webinářů věnujících se Mzdám, elektronické spisové službě a modulům Seznam obyvatel a volby, Rozpočet a Evidence smluv. Následovaly tradiční Odborné semináře uživatelů IS Munis (OSUM), které se v červnu konaly pouze v on-line podobě. Podzim se pak nesl v duchu PC kurzů a v závěru roku konečně došlo i na prezenční podobu odborných seminářů, kterou nakonec doplnila i jejich on-line forma. Celkový počet všech uskutečněných seminářů byl 38.

Obec a financeČasopis Obec a finance si můžete předplatit na celý rok

I v letošním roce se můžete těšit na časopis Obec a finance, který vás bude pravidelně informovat o všem podstatném, co se děje ve veřejné správě. První číslo tohoto časopisu vyjde v únoru, abyste ale nemuseli myslet na každé jeho vydání zvlášť, můžete si jej předplatit na celý rok dopředu za 540 korun. Časopis Obec a finance se vedle ekonomických otázek zabývá komplexní problematikou veřejné správy, ať už se jedná o životní prostředí, investiční a bytovou výstavbu, energetické úspory či dopravu. Velká pozornost je v časopise věnovaná také rozvoji digitalizaci a e-governmentu v České republice včetně veškeré související legislativy.

PF 2022

Společnost Triada vám přeje klidné a pohodové Vánoce a v celém novém roce hlavně hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Velmi si vážíme toho, že s vámi spolupracujeme už 30 let. Děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň a těšíme se na to, že se budeme společně setkávat i v roce 2022.

Triada, spol. s r. o.30 let s vámi

Společnost Triada letos slaví 30 let od svého založení. Informační systém Munis za tu dobu prošel obrovským vývojem, a proto se letošní tradiční setkání uživatelů IS Munis na konferenci ISSS 2021 neslo právě ve znamení oslav třicetiletého výročí této společnosti. Hlavním tématem diskusí byla na ISSS nejenom spisová služba, ale také problematika komunálního odpadu. Zmíněno zde dále bylo několik milníků, které bezprostředně souvisí s rozvojem informačního systému Munis.

SolónPředvánoční Solón již brzy u vás

Poslední vydání Solóna tohoto roku obsahuje kromě tradičních aktualit a novinek z veřejné správy také sérii PF 2022 jak přímo z vašich úřadů, tak od zaměstnanců společnosti Triada. Kromě novoročních přání se můžete v Solónovi těšit i na nejnovější Tipy na práci s IS Munis, které se tentokrát věnují modulům Mzdy nebo Seznam obyvatel a volby. Připraveny jsou pro vás jako vždy i anotace ke všem důležitým novým a novelizovaným zákonům.

DMO Munis DVS OF ISSS