Aktuality

Míříme zpět k Vám

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že jsme společně s Vámi dokázali v uplynulých týdnech zabezpečit vzdálenou formou plnohodnotné fungování IS Munis na Vašich úřadech.
Od 11. května plně obnovujeme všechny naše nabízené služby, tedy i konzultace a servis přímo v místě zákazníka. Věříme, že Vaše požadavky budeme moci řešit ve stále větší míře standardním způsobem. Samozřejmě Vám i nadále zůstáváme k dispozici také prostřednictvím vzdáleného přístupu. Míříme zpět k Vám

SolónNa začátku května k Vám dorazí nový Solón

Letošní druhé vydání Solóna se na obce a města dostává v době, kdy se většina úřadů snaží s ohledem na pandemii koronaviru vracet k normálnímu chodu. Asi málokoho by na začátku roku 2020 napadlo, jak rychle se může změnit běžné fungování úřadů a kolik souvisejících krizových opatření a nařízení může být vydáno. Nový Solón tuto výjimečnou situaci samozřejmě zohledňuje a přináší Vám spoustu aktuálních informací a podkladů, které se Vám nyní mohou hodit. Nechybí v něm ale ani běžně zařazované příspěvky, takže se na začátku května máte na co těšit.

Čeká Vás korespondenční audit? Připravte se na něj s námi

V posledních době se množí případy, kdy se na obce a města obrací emailem auditoři (ať už z krajských úřadů nebo soukromí auditoři) s prosbou o zaslání podkladů pro audit korespondenčním způsobem. Lhůta pro odeslání elektronických podkladů mnohdy nebývá dlouhá, a obce či města tak na výzvu musí často reagovat (a auditorům vše zaslat) už do sedmi dní od obdržení emailu. Jak se s tímto způsobem přezkumu hospodaření co nejlépe vypořádat?

Elektronické procesy

V současné době, kdy je doporučeno co nejvíce omezit osobní kontakty, aby se předešlo šíření nákazy, je elektronizace procesů cestou, jak zabezpečit fungování úřadu s dodržením uvedených doporučení. Ukazuje se, jakou výhodou je, jsou-li elektronické procesy běžnou součástí každodenní praxe. Když je potřebujeme aplikovat, tak není nutné učit se „za pochodu“. Právě proto se společnost Triada snaží dlouhodobě nejenom rozvíjet svůj informační systém Munis, aby elektronizaci procesů na všech úrovních podporoval, ale také klade velký důraz na školení a vzdělávání uživatelů, aby s elektronickými nástroji uměli efektivně pracovat.

DVSNevíte si rady? Buďte v obraze s Deníkem veřejné správy

Aktuální situace související s vyhlášením nouzového stavu a s přijímáním řady restriktivních opatření, dopadá samozřejmě také na všechny obce a města. Starostové musí v současné době velmi rychle reagovat na spoustu opatření a nařízení, která vstupují v platnost v podstatě okamžitě. Domyslet všechny návaznosti a souvislosti plynoucí z vydaných opatření přitom mnohdy není vůbec snadné. V této nelehké situaci může obcím a městům pomoci Deník veřejné správy, který přináší nejenom přehled všech aktuálních informací, ale také řadu metodických pokynů a doporučení týkajících se aplikace vydaných opatření v praxi.

Připravuje se dvojčíslo časopisu Obec a finance

Časopis Obec a finance vyjde mimořádně až v červnu jako dvojčíslo 2+3/2020. Kromě všech pravidelných rubrik bude v tomto vydání samozřejmě věnovaná velká pozornost aktuálním informacím týkajícím se pandemie koronaviru včetně jejích dopadů na činnost obcí a měst.

DMO Munis DVS OF ISSS