Aktuality

Informace pro uživatele IS Munis s ohledem na aktuální situaci v ČR

Vážení zákazníci,
společnost Triada Vám i nadále zůstává k dispozici a snaží se zachovat maximální možnou úroveň nabízených služeb. S ohledem na současnou situaci a zdraví našich zákazníků i konzultantů, momentálně upřednostňujeme vzdálenou formu poskytování služeb a konzultací před osobními návštěvami. Tímto způsobem chceme na Vašich úřadech zabezpečit plnohodnotné fungování IS Munis. Bezpečně – vzdáleně

Elektronické procesy

V současné době, kdy je doporučeno co nejvíce omezit osobní kontakty, aby se předešlo šíření nákazy, je elektronizace procesů cestou, jak zabezpečit fungování úřadu s dodržením uvedených doporučení. Ukazuje se, jakou výhodou je, jsou-li elektronické procesy běžnou součástí každodenní praxe. Když je potřebujeme aplikovat, tak není nutné učit se „za pochodu“. Právě proto se společnost Triada snaží dlouhodobě nejenom rozvíjet svůj informační systém Munis, aby elektronizaci procesů na všech úrovních podporoval, ale také klade velký důraz na školení a vzdělávání uživatelů, aby s elektronickými nástroji uměli efektivně pracovat.

DVSNevíte si rady? Buďte v obraze s Deníkem veřejné správy

Aktuální situace související s vyhlášením nouzového stavu a s přijímáním řady restriktivních opatření, dopadá samozřejmě také na všechny obce a města. Starostové musí v současné době velmi rychle reagovat na spoustu opatření a nařízení, která vstupují v platnost v podstatě okamžitě. Domyslet všechny návaznosti a souvislosti plynoucí z vydaných opatření přitom mnohdy není vůbec snadné. V této nelehké situaci může obcím a městům pomoci Deník veřejné správy, který přináší nejenom přehled všech aktuálních informací, ale také řadu metodických pokynů a doporučení týkajících se aplikace vydaných opatření v praxi.

Připravuje se dvojčíslo časopisu Obec a finance

Časopis Obec a finance vyjde mimořádně až v červnu jako dvojčíslo 2+3/2020. Kromě všech pravidelných rubrik bude v tomto vydání samozřejmě věnovaná velká pozornost aktuálním informacím týkajícím se pandemie koronaviru včetně jejích dopadů na činnost obcí a měst.

SolónNový Solón přináší obsáhlé Tipy na práci s IS Munis

Na úřady zamíří na konci února nejnovější vydání Solóna, a jak už jste si v předchozích letech zvykli, společně s prvním číslem dostanete jako bonus také samostatný časopis s názvem Tipy na práci s IS Munis. A na co konkrétně se v Solónovi 2020/1 můžete těšit?

Viry, viry, viry… Na koho útočí a jak se jim bránit?

Některé události z oblasti IT zaujmou i širokou veřejnost. Nedávno to byly případy počítačových virů v benešovské nemocnici a ve společnosti OKD. Fungování těchto organizací bylo na několik dní výrazně omezeno, obě společnosti se totiž podle zpravodajských médií staly „terčem kybernetického útoku“. To vzbuzuje dojem, že šlo o akci zaměřenou právě na uvedené společnosti, bohužel se ale ukazuje, že se jednalo spíše o „kobercový nálet“, který měl mnohem více obětí z řad malých organizací i jednotlivců. O nich se už ale zpravodajství nezmiňuje, a tak to navenek vypadá, že jsou ohroženy hlavně zajímavé a významné organizace. Realita je však úplně jiná.

DMO Munis DVS OF ISSS