Aktuality

Na úhradu poplatků se dá využít přenosný platební terminál

Zlatý erbNezapomeňte přihlásit své webové stránky do soutěže Zlatý erb

Všechny obce, města i městské části České republiky mají stále možnost přihlásit se do soutěže Zlatý erb. Ceny budou v krajských kolech udělovány ve třech kategoriích – nejlepší webové stránky obce, nejlepší webové stránky města a nejlepší elektronická služba a projekty Smart City. Vítězové krajských kol postoupí do celostátního finále. Uzávěrka příjmu přihlášek do Zlatého erbu je 23. dubna. V průběhu května a června by se pak měly konat slavnostní ceremoniály v jednotlivých krajích a soutěž vyvrcholí v červnu vyhlášením výsledků celostátního finále.

Už máte SOVu?

Triada, spol. s r. o.On-line kurzy pokračují i v dubnu

On-line kurzy se u vás těší stále větší oblibě, a tak pro vás i v dubnu chystáme další. Po Mzdách tentokrát přijde na řadu modul Seznam obyvatel a volby – právě jemu se bude 20. dubna věnovat kurz s názvem Už máte SOVu? Účastníkům na něm bude představena základní logika fungování modulu Seznam obyvatel a volby a dále se dozví, jak v programu zpracovávat notifikace, tisknout různé přehledy a statistiky nebo načítat nově narozené děti.

Konference ISSS/V4DISKonference ISSS 2021 se přesouvá na podzim

24. ročník konference ISSS se z důvodu situace související s pandemií koronaviru přesouvá na podzim letošního roku. „Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci bohužel není možné uspořádat konferenci v prezenční formě v původně avizovaném dubnovém termínu,“ zdůvodnil rozhodnutí výkonný ředitel konference Tomáš Renčín. „Doufáme, že na podzim pominou přísná proticovidová opatření a na ISSS se opět všichni sejdeme,“ dodal.
Přesné datum konference bude zveřejněno nejpozději v průběhu měsíce června, mezitím bude pokračovat ISSS.online, úspěšný projekt z podzimu loňského roku. V současné době se připravují nové diskuse a rozhovory, které budou v rámci této formy konference k dispozici.

MunisNový hotfix 3.35.0.4 obsahuje spoustu zajímavých novinek

Počátkem března vyšel nový hotfix 3.35.0.4, který kromě řady novinek obsahuje i všechny zbývající výkazy pro rok 2021. Po jeho instalaci si tak můžete sestavit např. Závěrečný účet, PAP nebo výkaz Seznam účetních jednotek. Za pozornost určitě stojí novinky v elektronické spisové službě Munis ERMS, v modulu Fakturace nebo v Komunálním odpadu a v Poplatcích, kde došlo mj. k vylepšení hromadného zasílání e-mailů. Před instalací HF 3.35.0.4 si nezapomeňte udělat zálohu IS Munis a zkontrolovat, jestli máte nahraný i předchozí hotfix 3.35.0.2. Pokud s aktualizací budete chtít pomoci, obraťte se na svého konzultanta nebo náš helpdesk.

Facebook
DMO Munis DVS OF ISSS