Aktuality

DMO – Daně & účetnictví v praxi

odborný seminář pro zástupce obcí, prakticky zaměřený na daňovou a účetní problematiku v prostředí veřejné správy

Poděkování od Sdružení tajemníků měst a obcí

Společnost Triada o víkendu obdržela poděkování za dlouholetou spolupráci a podporu od Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Stalo se tak na výroční členské schůzi a jarním celostátním odborném semináři STMOÚ konaném 2.–4. června v Luhačovicích.

Obec a finance 3/2019Časopis Obec a finance 3/2019

Třetí číslo časopisu „Obec & finance,“ které vychází v těchto dnech, přináší rozbor hospodaření obcí v roce 2018 z pohledu jednotlivých položek příjmů a výdajů. Dalším aspektem rozboru je analýza dluhu a úspor obcí. Článek je doplněn územním pohledem na hospodaření obcí, kde jsou porovnávány jednotlivé rozpočtové položky v přepočtu na jednoho obyvatele dle okresů. Samostatný článek je věnován financování přenesené působnosti krajů. Z pohledu financování je velmi významný text o výdajích na sociální dávky. Těsně před uzávěrkou je zaznamenán také výstup z jednání XVII. Sněmu Svazu měst a obcí a informace o soutěži Přívětivý úřad.

SolónNa úřady míří nové vydání Solóna

V pořadí druhé letošní vydání elektronické publikace Solón je opět plné nových informací a aktualit z veřejné správy. Na úřady míří Solón 2019/2 jako vždy v podobě CD, které je doprovázeno tištěnou brožurou. V ní jsou popsány všechny novinky, které Solón obsahuje, nechybí zde výčet nových a novelizovaných právních předpisů včetně krátkých anotací a uživatelé nezůstanou ochuzeni ani o oblíbené Tipy na práci s IS Munis.

Pomohli jsme vytvořit spisový řád obci Domašov

Jednou z obcí, které jsme pomohli vytvořit spisový řád, je obecní úřad Domašov. Jak tvorba probíhala a jak byli v Domašově s výsledkem spokojeni? „Už delší dobu jsme se chystali aktualizovat náš spisový řád, ale nevěděli jsme úplně přesně, jak na to. Proto jsme velmi uvítali nabídku společnosti Triada, vytvořit nám spisový řád se všemi přílohami na míru. Výsledná podoba se nám moc velmi líbí,“ uvedl bývalý starosta Domašova Tomáš Pitrocha, za jehož působení spisový řád vznikl.

Obec a finance 2/2019Časopis Obec a finance 2/2019

Druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“ přináší první konkrétní výsledky hospodaření územní samosprávy v roce 2018 a pokud jde o obce, rozebírá zejména daňové příjmy a vývoj zadluženosti. Pod názvem „Začíná druhá padesátka“ je zde informace o 51. Dnech malých obcí a obsáhlý rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí se před nastávajícím Sněmem věnuje aktuálním problémům samosprávy. Analýza rozpočtového hospodaření obcí se věnuje příjmové části rozpočtů a srovnává jednotlivé složky příjmů podle velikostních skupin obcí, hlavní položky příjmů v přepočtu na obyvatele porovnává v jednotlivých krajích.

Facebook
DMO Munis DVS OF ISSS