Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 9/2022
Zpravodaj 9/2022
Novinkou letošního roku je MunisCloud
Potřebujete pracovat s IS Munis z domova? Využíváte služeb externí účetní, která se připojuje na úřad vzdáleně? Řešíte zabezpečení uložených dat? Pak právě pro vás je určena nová služba s názvem MunisCloud, která umožňuje přístup k IS Munis odkudkoli. Můžete tak pracovat na úřadě, z domu nebo se v případě potřeby připojit s notebookem třeba i z dovolené. Služba MunisCloud je ideální pro malé úřady, školy i školky a má minimální nároky na hardware. Starat už se navíc nemusíte o pravidelné zálohování, vše totiž funguje zcela automaticky.
>>
MunisCloud
Příští týden se koná poslední OSUM
Po Praze, Svitavách, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Přerovu, Jindřichovu Hradci, Brně a Novém Městě na Moravě se bude konat Odborný seminář uživatelů IS Munis s podtitulem „naplno a efektivně“ příští týden ještě jednou, tentokrát ale v online podobě. Pokud jste se tedy nestihli zúčastnit tohoto oblíbeného semináře osobně, můžete se na něj stále ještě přihlásit. Online OSUM se uskuteční v úterý 28. června a jeho program bude totožný s prezenčními semináři. Pokud se vás z vašeho úřadu přihlásí víc, můžete navíc využít pro druhou a další osobu zvýhodněné vstupné.
Rozvoj základních registrů
Od 1. února 2022 je účinná významná změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která mimo jiné mění přístup k čerpání dat, jež je nyní závislé jen na registrovaných agendách, a rozšiřuje sadu referenčních údajů. Tyto legislativní úpravy jsou doprovázeny řadou technických změn v informačním systému základních registrů a poskytovaných funkcích, o čemž vás nedávno informovala Správa základních registrů informačním dopisem rozeslaným na všechny obce. Informační systém Munis je na všechny tyto změny plně připraven.
>>
Správa základních registrů
V červenci dojde ke změnám ve výkazu Fin 2-12 M
Ministerstvo financí připravilo s účinností od třetího čtvrtletí 2022 několik změn ve výkazu Fin 2-12 M. Již delší dobu jsou známé změny v části IX, kde se mění struktura a způsob vykazování. Tyto změny ale nemají přímý dopad na samotné účtování. S účinností od 1. července letošního roku navíc dochází prostřednictvím vyhlášky č. 160/2022 Sb. ke změně obsahu doposud nepoužívané části X. Nově bude využita pro vykazování příjmů a výdajů vázaných na tzv. mimořádné události.
>>
Účetnictví
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
Volby do zastupitelstev obcí (a na některých místech České republiky i volby do Senátu Parlamentu ČR) se sice konají až v září, připravit se ale na ně můžete s předstihem už nyní. V červenci si proto zavčas nainstalujte pololetní aktualizaci 3.38, která rozšiřuje a upravuje další funkce pro volby. V modulu Seznam obyvatel a volby je potřeba zadat termín blížících se voleb, zaktualizovat volební okrsky a stálý seznam obyvatel nebo zpracovat notifikace ve volební agendě. V případě, že si se správným postupem nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.