Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 9/2019
Zpravodaj 9/2019
Aktualizace Munis 3.32 – QR kódy a další novinky
V prvním červencovém týdnu vydáme aktualizaci Munis 3.32, která nově přináší možnost generovat a tisknout platební QR kódy na doklady vystavované v modulu Fakturace a Poplatky. Díky této novince můžete Vašim občanům velmi usnadnit platby místních poplatků či dalších služeb.
První ročník konference DMO – Daně & účetnictví v praxi
Srdečně vás zveme na první ročník odborné konference Daně & účetnictví v praxi, která se bude konat 24. září 2019 v Praze a 26. září 2019 v Olomouci. V programu se zaměříme na aktuální témata pro obce a města, např. dopady daňového balíčku 2019, majetek a investice v účetnictví a rozpočtový proces v prostředí obcí. Přednášet budou odborníci na daná témata. Jak již sám název konference napovídá, důraz bude kladen především na propojení teorie s praxí tak, aby si každý účastník odnesl maximum informací, které může ihned použít při své každodenní činnosti na obecních a městských úřadech.
>>
ZR – dopis Migrace internetových rozhraní ISZR do CMS2
Správa základních registrů v minulých dnech rozeslala OVM dopisy s předmětem „Migrace internetových rozhraní ISZR do CMS2“. První dopis obsahoval ne zcela jasné informace, v druhém dopisu pak byly některé věci upřesněny.
Po prostudování těchto dopisů se domníváme, že pokud přesměrování bude provedeno ze strany SZR tak, jak bylo popsáno, nebude mít tato změna na uživatele IS Munis žádný vliv.
V průběhu migrace může dojít ke krátkému výpadku připojení k ZR, ale s ohledem na naplánovaný čas 3. 7. 2019 v 18 h. to patrně nezpůsobí žádné potíže. Pokud by připojení k ZR nebylo funkční ani ráno 4. 7. 2019, zajistěte restart svého serveru/počítače nebo kontaktujte naši technickou podporu. Pokud by SZR vydalo třetí či další upřesnění k této akci, budeme vás informovat.
>>
Munis
Sledování rozpočtu? Jednodušší než se zdá
Na obcích začíná být stále populárnější nový modul Sledování rozpočtu, který umožňuje efektivně sledovat rozpočet podle různých kritérií a oblastí tak, aby nedocházelo k překročení jeho čerpání. Všechny obce, které v červnu navštívily odborný seminář IS Munis s podtitulem „Jednodušší než se zdá“, si mohou nyní tento program pořídit s 30% slevou.
>>
Munis
GDPR rok poté
Rok po nabytí účinnosti GDPR se již o tomto předpisu nehovoří vzrušenými slovy a nezaplňuje první stránky deníků, nicméně jeho dopady jsou možná o to silnější. Z pohledu obcí jde hlavně o změny v základních registrech, které musí na zostřené požadavky na ochranu osobních údajů reagovat, a další dopady plynoucí z adaptačních zákonů, které platí od 24. dubna letošního roku. Informační systém Munis na tyto změny vždy adekvátně reaguje, a proto si ověřte, že používáte jeho aktuální verzi, protože bez aktualizovaného systému nelze dostát všem požadavkům na ochranu osobních údajů. Aktualizace IS Munis jsou dostupné na stránkách technické podpory. Adaptační zákony k GDPR novelizovaly i některé další předpisy, např. zákon o spisové službě.
>>
GDPR
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.