Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 8/2019
Zpravodaj 8/2019
Startují Semináře uživatelů IS Munis
Již dnes odstartuje série tradičních Seminářů uživatelů IS Munis, tentokrát s podtitulem jednodušší než se zdá. První seminář se uskuteční 6. června v Praze a poté zamíří ještě do sedmi dalších měst České republiky. Na seminář letos úplně poprvé nemusí jezdit daleko uživatelé z okolí Ústí nad Labem a Plzně, protože se bude konat nově i v těchto městech. Nechybí samozřejmě ani tradiční destinace – Brno, Svitavy, Hradec Králové, Přerov a Nové Město na Moravě. Program je bohatý a zaměří se mimo jiné na nové Mzdy SQL, na které by měly všechny úřady přejít co nejdříve. Těšit se můžete také na závěrečné překvapení. Nezapomeňte se proto včas přihlásit.
Obec & finance 3/2019 je již v distribuci
Třetí číslo časopisu „Obec & finance,“ které jsme vydali před pár dny, přináší rozbor hospodaření obcí v roce 2018 z pohledu jednotlivých položek příjmů a výdajů. Dalším aspektem rozboru je analýza dluhu a úspor obcí. Článek je doplněn územním pohledem na hospodaření obcí, kde jsou porovnávány jednotlivé rozpočtové položky v přepočtu na jednoho obyvatele dle okresů. Samostatný článek je věnován financování přenesené působnosti krajů. Z pohledu financování je velmi významný text o výdajích na sociální dávky. Těsně před uzávěrkou je zaznamenán také výstup z jednání XVII. Sněmu Svazu měst a obcí a informace o soutěži Přívětivý úřad.
>>
Obec a finance
Na úřadech začíná být stále populárnější placení kartami
Víte, že na úřadech využívajících IS Munis, mohou občané platit poplatky platebními kartami? Informační systém Munis se dá s platebním terminálem propojit již mnoho let a počet obcí, které tohoto propojení využívají, se neustále zvětšuje. Možnost zaplatit předepsaný poplatek v modulu Poplatky nebo nějakou jinou úhradu v Pokladně, zajišťuje program s názvem Platební karty.
>>
Munis
Poděkování od Sdružení tajemníků měst a obcí
Společnost Triada o víkendu obdržela poděkování za dlouholetou spolupráci a podporu od Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Stalo se tak na výroční členské schůzi a jarním celostátním odborném semináři STMOÚ konaném 2.–4. června v Luhačovicích. Poděkování převzal zástupce naší firmy z rukou předsedy Sdružení Ing. Jaromíra Zajíčka. V rámci semináře zazněla spousta odborných příspěvků z řad představitelů veřejné správy. Nechybělo ani ohlédnutí za dubnovou konferencí Internet ve státní správě a samosprávě, kterou letos společnost Triada pořádala již po dvaadvacáté.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.