Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 5/2022
Zpravodaj 5/2022
Olomouc příští týden přivítá 55. Dny malých obcí
Už příští týden zavítají 55. Dny malých obcí do Olomouce, konat se budou na Výstavišti Flora v úterý 5. dubna. Přesně o týden později se pak tato odborná konference přesune do pražského O2 universa. Na Dnech malých obcí vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a účastníci se mohou těšit na pestrý program plný aktuálních témat. Účast na konferenci přislíbili mimo jiné místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů. Na oba uvedené termíny je stále ještě možná registrace.
Dnes je poslední příležitost zaregistrovat se na ISSS s výraznou slevou
Uživatelé IS Munis dnes mají poslední možnost zaregistrovat se za zvýhodněné akční vstupné na konferenci ISSS, která se uskuteční 16. a 17. května v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, o jak výraznou slevu se jedná, se vám vyplatí navštívit ISSS i na jeden den, pokud to váš pracovní program neumožní jinak. Těšit se můžete nejenom na spoustu odborných přednášek, ale i na setkání s odbornými konzultanty společnosti Triada, kteří vám budou k dispozici po celou dobu konání konference. Připraven je pro vás také společenský večer s rautem a losování o hodnotné ceny.
Prominutí místních poplatků uprchlíkům z Ukrajiny
Do České republiky míří v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině stále větší počet uprchlíků. Jak informovalo Ministerstvo financí, obce mají možnost řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jimi vydaných obecně závazných vyhlášek, využitím institutu prominutí místního poplatku. Kromě bližšího objasnění této problematiky zveřejnilo Ministerstvo financí i vzor prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události.
>>
Vlajka Ukrajiny
Oblíbené PC kurzy opět v Brně i v Praze
V polovině dubna odstartuje série mnoha počítačových kurzů, kterých se můžete zúčastnit v Brně a v Praze. Nabídka témat je velmi pestrá, a tak se na nich dozvíte mimo jiné tipy a triky na práci s modulem Mzdy, představena vám bude „Ekonomika v IS Munis od A do Z“ a chybět nebudou ani kurzy zaměřené na spisovou službu Munis ERMS a na to, jak správně připravit dokumenty pro spisovnu. Kapacita nabízených PC kurzů se začíná plnit a některé termíny jsou již obsazené, proto s přihláškou neotálejte.
Úřední deska a otevřená data
Od 1. února 2022 mají státní orgány, krajské úřady a obce s rozšířenou působností ze zákona povinnost publikovat údaje z úřední desky ve formě otevřených dat. Uvedená povinnost byla části veřejné správy uložena novelou zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Otevřená data (neboli opendata) jsou informace zveřejňované v otevřeném a strojově čitelném formátu, který je obecně určen pro další zpracování.
>>
Úřední deska
Přímá volba starostů
Letos na podzim se budou v České republice konat volby do zastupitelstev obcí. Stejně jako v předchozích letech se před nimi začíná hodně diskutovat o tom, proč v Česku neexistuje přímá volba starostů a jaké by případně měla výhody a nevýhody. „Až na podzim půjdeme ke komunálním volbám, budeme mít pocit, že rozhodujeme o tom, kdo bude na další čtyři roky starostou. U volebních uren ale ve skutečnosti rozhodujeme o tom, kteří lidé zasednou na další čtyři roky v zastupitelstvu,“ vysvětluje starosta Zblečna Jiří Těhan, který se tomuto tématu věnuje mnohem podrobněji na webových stránkách své obce.
>>
Volby
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.