Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 5/2020
Zpravodaj 5/2020
Informace pro uživatele IS Munis s ohledem na aktuální situaci v ČR
Vážení zákazníci,
společnost Triada Vám i nadále zůstává k dispozici a snaží se zachovat maximální možnou úroveň nabízených služeb. S ohledem na současnou situaci a zdraví našich zákazníků i konzultantů, momentálně upřednostňujeme vzdálenou formu poskytování služeb a konzultací před osobními návštěvami. Tímto způsobem chceme na Vašich úřadech zabezpečit plnohodnotné fungování IS Munis.

V této souvislosti jsme přistoupili k následujícím změnám a opatřením:

  • Služby a konzultace formou vzdáleného servisu Vám nyní nabízíme za srovnatelných podmínek jako je tomu v případě osobních návštěv. Rozsah a způsob vedení vzdáleného servisu budeme řešit s každým zákazníkem individuálně.
  • Poskytování služeb a konzultací v místě zákazníka omezujeme pouze na nezbytně nutné případy (s ohledem na zajištění nutného provozu IS Munis a za využití maximálních dostupných opatření pro ochranu před nákazou).
  • Jestliže máte objednanou návštěvu našeho konzultanta, budeme Vás kontaktovat, a domluvíme se s Vámi na dalším postupu.
  • Aby byly Vaše požadavky řešeny co nejrychleji, posílili jsme službu Helpdesk. Pokud nemáte přihlašovací údaje k této službě, poskytneme Vám je na telefonním čísle 284 001 284.
  • Služba hotline funguje v nezměněné podobě, každý všední den v době od 8.00 do 15.00.

Věříme, že tímto způsobem dokážeme vyřešit převážnou většinu Vašich požadavků, a že budete moci s IS Munis pracovat i v této nelehké situaci na 100 procent.

Děkujeme za pochopení.

>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.