Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 5/2019
Zpravodaj 5/2019
Na ISSS letos vládl pozitivní duch
Dvaadvacátý ročník konference ISSS/V4DIS, která se zaměřuje na informatizaci veřejné správy, implementaci moderních ICT technologií do tohoto segmentu a celkovou digitalizaci společnosti, je minulostí. Během dvou dnů konferenci navštívilo na 2200 hostů a proběhlo na ní zhruba 200 prezentací, diskusí a pracovních setkání. Ve výstavní části se navíc představilo přes 100 firem a institucí. Letošní ročník oficiálně zaštítili Andrej Babiš, Jan Hamáček, Klára Dostálová, Vladimír Dzurilla, Jiří Běhounek a Asociace krajů ČR.
>>
Konference ISSS
Připravte se na změny v DPH
Dne 27. 3. 2019 vyšel zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, tzv. daňový balíček. Z pohledu IS Munis je potřebné věnovat pozornost především změnám, které se dotýkají zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jež jsou účinné od 1. 4. 2019. Byla zrušena možnost zaokrouhlení DPH na celé koruny, daň se tedy zaokrouhluje výhradně na haléře. Pouze při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby se do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty na celou korunu. Došlo ke sjednocení počítání DPH „zdola“ i „shora“ (tj. zrušení koeficientů). U výpočtu DPH podle § 37 je přechodné období 6 měsíců.
Školení k podpoře DPH v IS Munis
V souvislosti se změnami v DPH jsme pro Vás připravili PC kurz DPH v IS Munis od A do Z, který bude věnovaný celkové podpoře daně z přidané hodnoty v IS Munis včetně novinek z daňového balíčku.
Obec a finance 2/2019 vychází již za pár dní
Druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“ přináší první konkrétní výsledky hospodaření územní samosprávy v roce 2018 a pokud jde o obce, rozebírá zejména daňové příjmy a vývoj zadluženosti. Pod názvem „Začíná druhá padesátka“ je zde informace o 51. Dnech malých obcí a obsáhlý rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí se před nastávajícím Sněmem věnuje aktuálním problémům samosprávy. Analýza rozpočtového hospodaření obcí se věnuje příjmové části rozpočtů a srovnává jednotlivé složky příjmů podle velikostních skupin obcí, hlavní položky příjmů v přepočtu na obyvatele porovnává v jednotlivých krajích.
>>
Obec a finance
Blíží se volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května se budou v České republice konat volby do Evropského parlamentu, a proto byste si měli v modulech Evidence obyvatel a Správa adres zkontrolovat, jestli máte tyto volby správně nastavené. Kromě nastavení aktuálních voleb a vytvoření seznamu voličů nabízí Evidence obyvatel obcím také možnost evidovat všechny vydané voličské průkazy. Vydání průkazů se pak promítá do poznámky ve stálém seznamu voličů. Pokud si s nastavením voleb a evidencí voličských průkazů nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám s kompletním nastavením voleb pomůžeme.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.