Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 3/2023
Zpravodaj 3/2023
57. Dny malých obcí se zaměří na financování obecních projektů
Jedním z hlavních témat jarních Dnů malých obcí bude problematika financování obecních projektů z národních či evropských zdrojů. 57. ročník konference určené pro starosty a ostatní zástupce obcí se bude konat 28. března na Výstavišti Flora Olomouc a 4. dubna v O2 Universu v Praze. „Uvědomujeme si, že problematika financování obecních projektů, ať už z národních nebo evropských zdrojů, je jedním z nejdůležitějších témat pro všechny členy vedení obce i relevantní zaměstnance obecních a městských úřadů. V programu Dnů malých obcí proto mimo jiné vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl Vojtěch Dvořáček, programový ředitel konference DMO.
Výhody využívání číselníku Typy dokumentů
Typ dokumentu jako samostatná číselníková položka existuje v elektronické spisové službě již od jejího legislativního počátku v roce 2009. Prakticky se využívá zejména pro zjednodušení vnitřních procesů, kdy lze k typu dokumentu přiřadit věcnou skupinu nebo vhodný schvalovací proces. V novoroční aktualizaci IS Munis 3.39 došlo k dalšímu rozšíření možností využití tohoto číselníku, který tak může zjednodušit i tvorbu konceptů, a tedy vlastních dokumentů.
>>
ERMS Spisovna
Ve Zlatém erbu mohou i letos soutěžit obce a města
Pokud se vaše obec nebo město nachází v Jihomoravském, Olomouckém, Karlovarském, Libereckém či Ústeckém kraji, máte stále ještě možnost zapojit se do soutěže o nejlepší webové stránky obcí a měst s názvem Zlatý erb. Ostatní kraje už přihlašování ukončily. V letošním roce bude kromě odborných porot jednotlivých krajů vybírat nejlepší webové stránky také veřejnost, která může hlasovat pomocí speciálně vytvořené aplikace. Vítězové krajských kol postoupí do kola celostátního. Výsledky Zlatého erbu budou vyhlášeny v polovině května na konferenci ISSS 2023.
>>
Zlatý erb
Výkaznictví 2023 bude součástí hotfixu 3.39.0.4
Novoroční aktualizace 3.39 je postupně doplňována samostatnými hotfixy. Důležité jsou samozřejmě všechny doplňkové aktualizace, rádi bychom vás ale upozornili zejména na HF 3.39.0.4, který bude obsahovat modul Výkaznictví 2023. V tomto programu bude k dispozici tvorba všech základních výkazů, ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu. Sestavit si budete moci také výkazy Informace o schválení ÚZ a Údaje o poskytnutých garancích či Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ostatní výkazy pro rok 2023 budou postupně následovat v dalších aktualizacích.
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.