Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 3/2022
Zpravodaj 3/2022
Dny malých obcí se přesouvají na duben
55. Dny malých obcí se budou konat v jiných termínech, než bylo původně plánováno. Vzhledem k aktuální situaci se pořadatelé rozhodli tuto oblíbenou konferenci přesunout až na první polovinu dubna. Dny malých obcí tak nejprve zavítají 5. dubna do Olomouce a přesně o týden později se pak tato konference přesune do Prahy. Už teď se připravuje bohatý program, jehož součástí budou témata z oblasti financování, dotační politiky či dopravní obslužnosti. Na konferenci vystoupí jako vždy řada odborníků nejenom z ministerstev, ale i z dalších institucí veřejné správy a chybět nebude ani doprovodná výstava firem.
>>
Den malých obcí
Právo na osvědčení digitálního úkonu
Jedním z práv zavedených zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, je právo na osvědčení digitálního úkonu. Účinnost příslušného § 5, který toto právo zavádí, byla stanovena na 1. února 2022. Jaká jsou tedy zásadní pravidla tohoto práva?
>>
Munis
Textová vrstva v elektronických dokumentech
Těsně před Vánoci, konkrétně 23. prosince 2021, vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Účinnost této změny byla stanovena na 1. ledna 2022, kromě povinnosti vytvářet dokumenty s textovou vrstvou a případně do nich přidávat XML data. Toto jediné ustanovení mělo nastavenou účinnost až od 1. února 2022, což již tedy také nastalo.
>>
Munis
Vychází první letošní číslo časopisu Obec a finance
Na konci února dorazí na obce a města první letošní číslo časopisu Obec a finance, které jako vždy obsahuje spoustu aktuálních informací a analýz z oblasti veřejné správy. Těšit se v něm můžete na souhrn cílů, které v oblasti veřejné správy vytyčila ve svém programovém prohlášení nová vláda. Hned tři články se věnují zákonu o rozpočtovém určení daní – první navazuje na nedávnou konferenci o potenciálu místní ekonomiky, další porovnává největší města v České republice a třetí se zabývá možností finanční podpory ekonomické spolupráce obcí. Časopis ale obsahuje informací daleko víc.
>>
Obec a finance
Nový Solón přináší obsáhlé Tipy na práci s IS Munis
Jak se již stalo zvykem, první vydání Solóna každého roku obsahuje velmi příjemný bonus v podobě samostatných Tipů na práci s IS Munis. Kromě elektronické publikace a tištěné brožury k vám tedy míří ještě 40stránkový časopis věnovaný pouze tomu, jak lépe a efektivněji pracovat s IS Munis. Solón 2022/1 ale samozřejmě obsahuje i celou dalších informací včetně nových a novelizovaných právních předpisů.
>>
Solón
Zlatý erb letos s podtitulem „ročník služeb“
Až do 7. března se můžete se svými webovými stránkami a elektronickými službami přihlásit do soutěže Zlatý erb. Letošní 24. ročník je zaměřen zejména na služby pro veřejnost, a proto získal přídomek „ročník služeb“. Hodnocení krajských kol Zlatého erbu proběhne formou jednoduše formulovaných a lehce vyhodnotitelných otázek. Organizátoři navíc pozměnili kritéria, která byla čistě subjektivní, takže se porotci budou moci více soustředit na objektivnější prvky webů – například na to, jak snadné je na nich nalézt informace o životních situacích. Soutěžit můžete se Zlatým erbem opět napříč celou Českou republikou.
>>
Zlatý erb
Součástí HF 3.37.0.2 je Výkaznictví 2022
Pokud byste si už rádi sestavili účetní výkazy za leden, nainstalujte si hotfix 3.37.0.2, který obsahuje modul Výkaznictví na rok 2022. V tomto programu je k dispozici tvorba všech základních výkazů, ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu. Sestavit si dále můžete výkazy Informace o schválení ÚZ a Údaje o poskytnutých garancích či Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ostatní výkazy pro rok 2022 budou postupně následovat v dalších aktualizacích. Po instalaci HF 3.37.0.2 si už navíc budete moci v modulu Výkazy DPH sestavit daňové přiznání pro letošní rok.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.