Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 3/2019
Zpravodaj 3/2019
Den malých obcí v Olomouci ťuká na dveře
Přijeďte na 51. Dny malých obcí, tradiční odbornou konferenci určenou starostkám, starostům a ostatním zástupcům nejen malých obcí, již 19. března 2019 do Olomouce. V rámci pestrého programu konference Vám například náměstkyně MMR Marcela Pavlová představí návrh novely stavebního zákona, zástupci MZe potom podporovaná opatření k omezení hydrologických extrémů. Součástí programu bude také výměna zkušeností a diskuze s předními odborníky ve veřejné správě. Registrace je stále možná, jste srdečně vítáni.
>>
Den malých obcí
Jak jednoduše a efektivně pracovat s modulem Poplatky?
Přihlaste se na jeden z našich oblíbených počítačových kurzů, kde si pod vedením zkušeného odborníka Triady nejen vysvětlíme logiku celého modulu, ale také si ukážeme, jak s ním prakticky zacházet, např. zakládat nové poplatky, nové plátce, nebo hromadně tvořit předpisy. Každý účastník si vše přímo vyzkouší na počítači. Více k programu kurzu a nabídku aktuálně vypsaných termínů najdete na našich webových stránkách.
>>
Munis
Kompletní program ISSS k dispozici
Od konce minulého týdne je na našich webových stránkách dostupné kompletní programové schéma konference ISSS/V4DIS 2019, některé drobné změny ještě zaznamená, ale základní kostra platí. Nosným tématem dvoudenního programu budou digitální služby ve všech podobách, elektronická identita či elektronizace stavebního řízení a značný prostor dostane také koncept smart cities či využití umělé inteligence ve veřejné správě. Během slavnostního zahájení v pondělí dopoledne vystoupí přes dvě desítky politiků, šéfů státních organizací i zástupců samospráv.
>>
Konference ISSS
iMunis SMiS v době krizového stavu
Jak účinně a efektivně informovat občany o dění v obci? Naše služba iMunis SMiS je určena pro hromadné rozesílání SMS prostřednictvím internetu. Cílem služby je mimo jiné i krizová komunikace s občany v případě vzniku mimořádné události. Systém tak výraznou měrou pomáhá představitelům obcí při plnění povinností jim zákonem stanovených. Služba se v místě zákazníka neinstaluje, ale je dostupná z jakéhokoliv zařízení připojeného na internet. Lze ji ovládat i prostřednictvím mobilního telefonu.
>>
iMunis
Zlatý erb putuje i letos po všech krajích
Zlatý erb už zná polovinu vítězů krajských kol. Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby obcí a měst se letos koná již po jednadvacáté, a i v tomto roce se jí zúčastnily úplně všechny kraje České republiky.
>>
Zlatý erb
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.