Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 2/2021
Zpravodaj 2/2021
Aktualizace 3.35 obsahuje spoustu užitečných novinek
Na konci ledna vychází tradiční novoroční aktualizace IS Munis, která má tentokrát již číslo 3.35. Její součástí jsou jako obvykle hlavně aktualizované ekonomické moduly napojené na účetnictví nového roku v čele s modulem Účetnictví 2021. Není to však jediná novinka, která je pro vás připravena v této nové verzi IS Munis.
>>
Munis
Nezapomeňte včas odevzdat údaje do ISP
Nejpozději do 5. února 2021 je potřeba odevzdat do Informačního systému o platech data za rok 2020. Podklady pro ISP v sobě zahrnuje přímo modul Mzdy SQL, takže si už nemusíte pro vygenerování dat instalovat žádný jiný speciální program. Opačná situace ale nastane, pokud jste ještě v loňském roce pořizovali výplaty v původním programu Mzdy. V takovém případě je potřeba k vygenerování ISP použít samostatný program ISP, a to ve verzi 4.11. Pokud potřebujete s ISP pomoci, neváhejte se obrátit na svého odborného konzultanta nebo náš Helpdesk.
Mzdy SQL jsou plně připravené na přechod na rok 2021
Ve mzdovém účetnictví došlo na začátku letošního roku ke spoustě legislativních změn. Jedná se přitom nejenom o zrušení superhrubé mzdy, změny se týkají také minimální mzdy, sociálního a zdravotního pojištění nebo evidence dovolené, která se nově vykazuje v hodinách. Do Mezd SQL byly během ledna zakomponovány všechny příslušné úpravy dle platné legislativy, a tak nic nebrání tomu, abyste v tomto modulu přešli na rok 2021. V současné verzi Mezd SQL se do základu daně již nezapočítává odpovídající část sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele, je zrušena tzv. solidární daň, a jsou zavedeny dvě sazby daně (15 % a 23 %).
>>
Soft-PC
54. Dny malých obcí mimořádně v dubnu a květnu
54. Dny malých obcí, které se bohužel nemohly z důvodu pandemie COVID-19 uskutečnit na podzim loňského roku, už znají nový termín. Pokud to situace a vládní opatření dovolí, měly by se Dny malých obcí konat na obou tradičních místech – konferenci by nejdřív hostila 20. dubna Praha a poté 6. května i Olomouc. Témat je připravených spousta a na Dny malých obcí přijala pozvání řada odborníků z ministerstev i dalších institucí veřejné správy. Na oba termíny konference se můžete registrovat již nyní prostřednictvím webových stránek www.denmalychobci.cz, na kterých najdete jak informace k tomuto ročníku konference, tak zajímavé prezentace týkající se loňských Dnů malých obcí.
>>
Den malých obcí
Automatické spisy
Podle § 65 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, platí, že při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojí ve spis. Zákon dále upřesňuje, že dokumenty v analogové podobě se vzájemně spojí fyzicky, dokumenty v digitální podobě se vzájemně spojí prostřednictvím metadat evidovaných v elektronickém systému spisové služby a vzájemné spojení dokumentu v analogové podobě a dokumentu v digitální podobě se činí pomocí odkazů. Z citovaného ustanovení vyplývá, že vyřizuje-li se dokument jiným dokumentem, má se tato dvojice také stát spisem.
>>
ERMS Spisovna
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.