Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 18/2023
Zpravodaj 18/2023
PF 2024
Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, klidný vstup do roku 2024 a v něm kromě zdraví a štěstí také mnoho osobních a pracovních úspěchů. Rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci, které si velmi vážíme. Těšíme se na ni, i na všechna společná setkání s Vámi, také v příštím roce.
Přechod na nový rok v IS Munis
Ani před letošními svátky nezůstanete ochuzeni o návod na přechod na nový rok v jednotlivých modulech IS Munis. Podrobný popis obsahuje také časový harmonogram převodu. Ihned od 1. ledna tak můžete začít využívat například novou Pokladnu, zapisovat došlé zásilky do spisové služby nebo pořizovat nové faktury. Některé moduly, jako třeba Majetek, jsou vázány na zápis poslední účetní operace roku 2023. S převodem Účetnictví, Mezd a Rozpočtu pak musíte vyčkat až na novoroční aktualizaci 3.41. Před přechodem na nový rok nezapomeňte na zálohu vašich dat. A pokud s ním potřebujete pomoct, obraťte se na svého konzultanta nebo náš Helpdesk.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.