Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 18/2020
Zpravodaj 18/2020
Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb společně to zvládneme
Letošní rok bohužel nepřeje osobním setkáním, avšak témata, která byla součástí pravidelných seminářů uživatelů IS Munis, rozhodně neubývají. Proto jsem se rozhodli uspořádat tato setkání na začátku prosince v netradiční on-line podobě. Z našeho speciálního studia k vám budou živě promlouvat Tomáš Lechner a Vladan Vlk, tedy standardní sestava přednášejících. Připraveny pro vás budou tematické bloky věnované jak ekonomickým, tak i evidenčním modulům.
>>
Munis
ISSS online stále pokračuje
Konference ISSS pokračuje v digitální podobě i v listopadu. Tento týden se můžete podívat na blok Automatizace vnitřních procesů úřadu. Dozvíte se, co aktuálně řeší úřady různých úrovní z pohledu možností automatizace vnitřních procesů, jakou roli hraje v těchto postupech elektronický systém spisové služby nebo jaké procesy je dále možné převádět do bezkontaktní podoby. Natáčení se zúčastnili zástupci Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Krajského úřadu Kraje Vysočina a odborníci z řad firem. Na webových stránkách isss.online je k dispozici nejenom tento blok, ale i všechny dříve natočené příspěvky.
>>
Konference ISSS
Blíží se příprava na přechod na nový rok, proto je nejvyšší čas na instalaci SB 3.34.1
Ještě nemáte nainstalovaný servisní balíček 3.34.1, který byl dnes zpřístupněn na stránkách Podpory pro uživatele IS Munis? Pak co nejdříve kontaktujte svého konzultanta nebo náš Helpdesk, abychom vám s instalací tohoto servisního balíčku mohli pomoci. Jedná se o aktualizaci, která je oproti jiným časově náročnější, protože se díky ní přechází na nové výkonnější a bezpečnější dokumentové úložiště. Kvůli kontrole správnosti všech převodů doporučujeme provádět tuto aktualizaci v součinnosti s námi. Po instalaci servisního balíčku je navíc potřeba v některých účetních modulech provést ručně ještě další převody. Pokud by se instalace prováděla až v hektickém období přechodu na nový rok, mohla by způsobit nevhodné zdržení, proto nás pro její provedení kontaktujte co nejdříve.
>>
Munis
Správa základních registrů bude kontrolovat IP adresy
Správa základních registrů začne od příštího týdne na obcích a městech zapínat kontroly IP adres, které jejich agendové informační systémy používají pro přístup do základních registrů. Tyto IP adresy musí být zaevidované v aplikaci RAZR. Pokud by tomu tak nebylo, přestane na úřadech fungovat komunikace se základními registry. S kontrolou IP adres vám můžeme pomoci v předstihu již tento týden, neváhejte se proto na nás obrátit, abyste měli jistotu, že u vás všechno funguje správně.
>>
Správa základních registrů
Mzdy SQL významně rozšířily komunikaci s ČSSZ
Mzdy SQL nabízí celou řadu užitečných funkcí, ke kterým patří vazba na Českou správu sociálního zabezpečení. Obce a města si proto mohou už od začátku letošního roku do Mezd načítat eNeschopenky. Na podzim došlo v komunikaci s ČSSZ k dalšímu rozšíření, a nově se tak v elektronické podobě dá z Mezd SQL odeslat celá řada formulářů – Evidenční listy důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN, Příloha žádosti o DPN a Přehled o výši pojistného. Následně se do Mezd SQL dají stáhnout i informace o výsledku zpracování podání.
>>
Soft-PC
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.