Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 17/2022
Zpravodaj 17/2022
Odborný seminář IS Munis také on-line
Odborný seminář uživatelů IS Munis (OSUM) pro vás i tentokrát připravujeme také v on-line podobě. Jeho program bude zcela totožný s náplní klasických odborných seminářů, které v současné době probíhají napříč celou Českou republikou. Pokud se tedy nemůžete zúčastnit některého z prezenčních seminářů ve vašem regionu, můžete se 15. prosince podívat na plnohodnotnou on-line verzi OSUM. Záznam semináře bude pro všechny účastníky po určitou dobu k dispozici i po jeho skončení v Helpdesku.
Předvánoční Solón již brzy u vás
Poslední vydání Solóna tohoto roku obsahuje kromě aktualit a novinek z veřejné správy již tradičně také sérii novoročních přání jak z vašich obcí a měst, tak od zaměstnanců společnosti Triada. Kromě PF 2023 se můžete těšit i na nové Tipy na práci s IS Munis, které se v tomto čísle věnují Poplatkům, Rozpočtu Plus nebo Účetnictví. Připraveny jsou pro vás také metodické pokyny a v Solónovi nechybí ani anotace ke všem důležitým novým a novelizovaným zákonům.
>>
Solón
Vyšlo poslední tištěné číslo časopisu Obec a finance
Páté číslo časopisu Obec a finance, které vyšlo na začátku prosince, je posledním tištěným vydáním tohoto časopisu. V příštím roce se totiž Obec a finance přesune na nově koncipované stránky Deníku veřejné správy, kde bude k dispozici bezplatně. V tištěné podobě časopis vycházel od roku 1996. Aktuální číslo se vrací k soutěži Vesnice roku, obcím radí s příjmy a výdaji rozpočtu a představuje nejúspěšnější knihovny letošního roku a Osobnost venkova uvedenou do Síně slávy. Informací ale v pátém vydání časopisu Obec a finance najedete daleko více.
>>
Obec a finance
Povídání o spisové službě
Pracujete nově na obecním nebo městském úřadě a potřebujete seznámit se spisovou službou, abyste s ní mohli začít co nejrychleji správně pracovat? Poslechněte si záznam webináře s názvem „Povídání o spisové službě“, který vám objasní, co všechno se pod pojmem spisová služba skrývá. Dozvíte se v něm, jak má na úřadech fungovat oběh dokumentů, kdy a kde se používá elektronický podpis nebo jaké existují typy datových schránek.
>>
ERMS Spisovna
Ohlédnutí za 56. Dny malých obcí
Na 56. Dny malých obcí dorazila do Olomouce i Prahy řada významných představitelů veřejné správy, mezi kterými nechyběli ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman nebo Miroslav Veselý, ředitel Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Oblíbenou konferenci na obou místech navštívila i spousta starostek a starostů, kteří vykonávají svou funkci na úřadech od letošního podzimu nově. Kromě poslechu odborných přednášek na aktuální témata se v přísálí mohli setkat i s více než 30 vystavovateli.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.