Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 17/2021
Zpravodaj 17/2021
Odborný seminář uživatelů IS Munis příští týden on-line
Odborný seminář uživatelů IS Munis míří do finále. Vzhledem k aktuální situaci související s pandemií Covid-19 se příští týden v úterý 14. prosince uskuteční jeden seminář navíc v on-line podobě a bude mít úplně stejný program jako již proběhlé prezenční semináře. Pro všechny účastníky seminářů (bez ohledu na formu pořádání) je ještě na čtvrtek 16. prosince připraveno speciální bonusové on-line vysílání, které bude zdarma, a bude trvat 90 minut. Zazní na něm ty nejaktuálnější novinky související s legislativou a následnou vazbou na IS Munis. K navazující on-line části se není nutné nijak přihlašovat, všem účastníkům seminářů k ní zašleme přihlašovací údaje příští týden ve středu.
>>
Munis
Jednodušší vyvěšování ve Sbírce předpisů ÚSC
Dne 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Tento předpis zavádí novou povinnost zveřejňovat obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí v této nové elektronické Sbírce. Základní pravidlo zní, že právní předpis územního samosprávného celku nabývá platnosti až zveřejněním v této Sbírce. Původní zveřejňování na úřední desce již tedy nebude stačit.
>>
Munis
Příští rok začne platit nová rozpočtová skladba
Od 1. ledna příštího roku bude platit nová vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, díky níž dochází ke změně některých často používaných položek. Vyhláška tak ruší mj. položku 1340, která se týká poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místo ní nově zavádí položku 1345 a označuje ji jako Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
>>
Munis
Předvánoční Solón již brzy u vás
Poslední vydání Solóna tohoto roku obsahuje kromě tradičních aktualit a novinek z veřejné správy také sérii PF 2022 jak přímo z vašich úřadů, tak od zaměstnanců společnosti Triada. Kromě novoročních přání se můžete v Solónovi těšit i na nejnovější Tipy na práci s IS Munis, které se tentokrát věnují modulům Mzdy nebo Seznam obyvatel a volby. Připraveny jsou pro vás jako vždy i anotace ke všem důležitým novým a novelizovaným zákonům.
>>
Solón
Vyšlo poslední letošní číslo časopisu Obec a finance
Páté číslo časopisu Obec a finance, které bylo na začátku prosince rozesláno na vaše úřady, přináší zamyšlení nad výsledky voleb a očekávaným programem nové vlády, jenž vychází z volebních programů vítězných koalic. V samostatných článcích jsou potom zveřejněny mj. aktuální programové priority schválené sněmem Svazu měst a obcí nebo sedm zásadních požadavků, které směrem k vládě zformulovalo po svém Republikovém shromáždění Sdružení místních samospráv.
>>
Obec a finance
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.