Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 17/2020
Zpravodaj 17/2020
Zveme Vás na ISSS, tradiční konferenci v netradičním formátu
Rádi bychom Vás pozvali k účasti na konferenci ISSS, která odstartovala minulý týden a po celou dobu svého trvání bude probíhat v digitální podobě. Na webových stránkách konference isss.online můžete kromě úvodního Zahájení zhlédnout i první blok online příspěvků, jehož tématem jsou Spisové služby a skartační zařízení. Ve čtvrtek se pak můžete těšit na další zajímavé téma Portálová řešení pro města a obce.
Je velice pravděpodobné, že plány vysílání jednotlivých příspěvků budou ovlivněny stávajícími celostátními opatřeními i vnitrofiremními a vnitroinstitucionálními restrikcemi. Přesto se Vám budeme snažit zprostředkovat online formou většinu tematických programových bloků, které byste jinak měli možnost navštívit v Hradci Králové osobně – a to v co nejlepším a nejzajímavějším obsazení přednášejícími i diskutujícími.
Jsme stále s Vámi, společně to zvládneme
Společnost Triada Vám i nadále zůstává plně k dispozici a veškeré svoje služby nabízí ve standardním rozsahu s preferencí jejich provádění prostřednictvím vzdálené správy tak, aby na Vašich úřadech mohl IS Munis plnohodnotně fungovat. Vaše požadavky se vždy snažíme řešit způsobem, který Vám co nejvíce vyhovuje. Proto ani v současné složité situaci nedochází z naší strany k vyloučení konzultací a servisu probíhajícího přímo u Vás, v místě zákazníka, s cílem zajištění nutného provozu Vašeho systému a za využití maximálních dostupných opatření pro ochranu před nákazou.
>>
Triada, spol. s r. o.
Neotálejte s instalací servisního balíčku 3.34.1
Na konci října byl uvolněn nový servisní balíček 3.34.1, který v sobě obsahuje významnou technologickou inovaci a po více než deseti letech přechází na nové výkonnější a bezpečnější dokumentové úložiště. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně časově náročnou aktualizaci, která navíc vyžaduje převody v některých programech i po provedení instalace, doporučujeme Vám kontaktovat pro provedení této aktualizace svého konzultanta nebo náš Helpdesk. Pokud by se instalace prováděla až v hektickém období přechodu na nový rok, mohla by způsobit nevhodné zdržení, proto s ní raději neotálejte a kontaktujte nás co nejdříve.
54. Dny malých obcí se přesouvají na jaro 2021
Vzhledem k aktuálním podmínkám, které jsou velmi zásadně ovlivněné situací okolo pandemie COVID-19, jsme se rozhodli přesunout 54. Dny malých obcí z původně plánovaných termínů (27. října v Olomouci a 3. listopadu v Praze) na jaro 2021. Věříme, že situace bude v té době příznivější a umožní nám všem pokračovat v našich tradičních setkáních. Protože jsme ale již začali sestavovat program s vybranými partnery, budeme na webových stránkách konference postupně zveřejňovat prezentace tradičních spolupořádajících resortů, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo životního prostředí. Na webu www.denmalychobci.cz navíc už teď najdete aktuální sborník konference a seznam partnerů a vystavovatelů, kteří se měli 54. Dnů malých obcí zúčastnit.
>>
Den malých obcí
Využití konverzní služby
Významným prvkem elektronizace orgánů veřejné správy včetně městských a obecních úřadů, úřadů městských částí a městysů je implementace elektronických systémů spisové služby, které podporují využití a správu elektronických dokumentů. Často bývá tato snaha degradována zbytečným vytvářením listinných dokumentů, které by mohly zůstat elektronické. Existují přitom různé možnosti, jak zvýšit využití elektronických dokumentů, a to včetně vazby na konverzní službu České pošty, s. p.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.