Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 15/2019
Zpravodaj 15/2019
Poslední možnost přihlásit se na 52. Dny malých obcí
Zájemci o tradiční konferenci Den malých obcí, která se uskuteční nejprve v úterý 5. listopadu v Praze a poté ve čtvrtek 14. listopadu v Olomouci, mají posledních pár dnů na svou případnou registraci. Na Dnech malých obcí vystoupí jako vždy zástupci Ministerstev financí, vnitra, zemědělství a životního prostředí se zajímavými tématy souvisejícími přímo s aktuálními problémy malých obcí.
>>
Den malých obcí
V listopadu odstartují odborné semináře IS Munis
Příprava odborných seminářů IS Munis pomalu finišuje, první z nich se totiž uskuteční už 19. listopadu v Praze. Program seminářů bude velmi pestrý a určený tentokrát bude jak pro účetní, tak pro pracovníky, kteří mají na úřadech na starosti spisovou službu či evidenci obyvatel. Podtitul „Jdeme na to chytře“ napovídá, že na seminářích zazní kromě novinek také tipy a triky na práci v IS Munis. Na jaký program se tedy mohou účastníci seminářů těšit?
>>
Triada, spol. s r. o.
Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část první
Během měsíce listopadu se již tradičně připravuje tzv. podzimní servisní balíček IS Munis, který bude mít letos číslo 3.32.1. V rámci tohoto balíčku se všechny moduly IS Munis upraví tak, aby v nich mohla být provedena příprava pro přechod na nový rok nebo přímo tento přechod, až nastane ten správný čas. Letos jsme do balíčku přidali ještě významnou aktualizaci elektronické spisové služby Munis ERMS, která reflektuje požadavky uživatelů a upravuje některé zásadní procesy tak, aby je šlo zvládnout rychleji a efektivněji. Tyto změny vám postupně představíme v mini seriálu v tomto a v následujících číslech Zpravodaje. Dnes se podíváme na nové uspořádání menu a základní nabídky akcí a jejích možností.
>>
Munis
Připravujeme nový modul Rozpočet
Ještě před koncem letošního roku budou mít uživatelé IS Munis k dispozici nový modul Rozpočet, který bude velkým pokrokem při přípravě a práci s rozpočtem. Rozhodli jsme se oddělit funkce rozpočtu z modulu Účetnictví, abychom mohli tuto oblast dále rozvíjet. Připraveno je komfortní a jednoduché zadávání rozpočtu na rok 2020 včetně možnosti kopírování z letošního roku. Bude také možné využít již připravená data z modulu Tvorba rozpočtu.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.