Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 13/2022
Zpravodaj 13/2022
Registrace na 56. Dny malých obcí je spuštěna
Na 56. Dny malých obcí se už můžete zaregistrovat jak do Olomouce, tak do Prahy. Konference se bude konat 29. listopadu na výstavišti Flora Olomouc a 1. prosince v O2 universum v Praze. Program bude na obou místech rozdělen do pěti tematických bloků. Ministerstvo pro místní rozvoj představí mimo jiné nový IROP, Ministerstvo životního prostředí se zaměří na energetické úspory a obnovitelné zdroje a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na správné zadávání veřejných zakázek. V bloku Ministerstva financí se bude hovořit o zásadách hospodaření v současné ekonomické situaci a v bloku Ministerstva vnitra o práci zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy.
>>
Den malých obcí
Příprava na volby do zastupitelstev obcí i Senátu
Příští týden se kromě voleb do zastupitelstev obcí budou na jedné třetině území České republiky souběžně konat také volby do Senátu Parlamentu ČR. Protože pro každý tento typ voleb platí jiná pravidla, a protože se volič může rozhodnout volit jen v rámci jedněch voleb, je nezbytné správně připravit oddělené volební seznamy pro oba tyto typy voleb.
>>
Volby
Podzim ve znamení počítačových i on-line kurzů
V říjnu budete mít možnost seznámit se se spoustou zajímavých témat souvisejících s prací v informačním systému Munis. Konat se budou nejenom on-line kurzy, ale také oblíbené počítačové kurzy, na nichž si budete moci vše rovnou i sami vyzkoušet. Na začátku října se nejprve uskuteční on-line seminář, který vás seznámí s principem fungování DPH v IS Munis. Další on-line kurz se pak bude týkat Přípravy rozpočtu na rok 2023. Osobně můžete v říjnu zavítat do Prahy hned na tři PC kurzy s názvy Elektronická spisová služba Munis ERMS, Příprava pro spisovnu a Průvodce elektronickou skartací. Počet míst na nich je ale omezen, zaregistrujte se proto co nejdříve.
>>
Munis
Míří k vám čtvrté číslo časopisu Obec a finance
Čtvrté číslo časopisu Obec a finance, které k vám dorazí na konci září, přinese souhrnné výsledky voleb v celorepublikovém přehledu. Značná část tohoto vydání pak bude věnovaná výsledkům celostátního kola soutěže Vesnice roku 2022 a v ekonomické části se časopis tentokrát zaměří na rozbor majetku obcí či finanční zdroje plynoucí do rozpočtů obcí z hazardu. Dočtete se také, kdo je pověřen jednáním za obec při uzavírání smluvních záležitostí a jakým způsobem byste měli vyřizovat žádosti o informace. V časopise bude věnována pozornost i problematice komunálního odpadu nebo výsadby stromů v obcích.
>>
Obec a finance
Elektronické skartační řízení v praxi
Minulý týden se ve Státní okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě uskutečnila dvě školení zaměřená na elektronické skartační řízení v praxi. Zaměstnanci úřadů, kteří pracují s elektronickou spisovou službu Munis ERMS, tak měli možnost nahlédnout na problematiku skartačního řízení jak prostřednictvím zástupců archivu, tak odborných konzultantů společnosti Triada. Společné setkání, které se setkalo s velkým ohlasem, se v Rajhradě neuskutečnilo naposledy a může být inspirací i pro ostatní archivy České republiky.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.