Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 12/2019
Zpravodaj 12/2019
DMO – Daně & účetnictví v praxi již za měsíc
Stále máte možnost přihlásit se na odbornou konferenci Daně & účetnictví v praxi, která se bude konat 24. září 2019 v Praze a 26. září 2019 v Olomouci. Program je zaměřený na aktuální témata pro obce a města. Informace a poznatky z úst předních odborníků využijete ihned při své každodenní praxi. Odpovědi na své otázky najdou nejen pracovníci ekonomických odborů, ale i starostové a místostarostové obcí a měst. Pro předplatitele časopisu OBEC & finance je do 6. září účastnický poplatek za zvýhodněnou cenu! Podrobnosti včetně programu a registračního formuláře najdete na našich webových stránkách.
>>
Podzimní PC kurzy
Mezi uživateli oblíbené PC kurzy po prázdninové pauze pokračují. Připravili jsme pro vás kurzy na aktuální témata. Celou sérii začíná 10. září 2019 kurz „Mzdy SQL – průvodce od A do Z“. Na ekonomické téma navazuje kurz „Modul Poplatky – základní školení“. Mezi evergreeny patří „El. spisová služba Munis ERMS – základní školení“ a „El. spisová služba Munis ERMS – pokročilé školení“. Již nyní můžeme prozradit, že je v přípravě kurz „Spisovna“, který navazuje na ERMS.
>>
Munis
Poplatky Munis – snadné odhlašování poplatníků
Víte, že v modulu Poplatky lze spoustu často opakujících se akcí provádět snadno s pomocí automatických pomocníků? Jednou z takových akcí je „ukončení přihlášení k datu s vypořádáním“, díky které se v rámci ukončení přihlášení k danému poplatku provede úprava předpisu za dané období a případně se část zaplacené částky převede do přeplatků.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.