Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 11/2022
Zpravodaj 11/2022
Fakturace a Bankovní služby v nové podobě
V rámci postupného přechodu modulů IS Munis na novější technologická řešení přišla nyní řada na moduly Fakturace a Bankovní služby. Tyto moduly zajišťují v IS Munis nejen evidenci přijatých a vydaných faktur a dalších dokladů obdobného charakteru, ale také přehled o závazcích a pohledávkách z těchto dokladů plynoucích, schvalování dokladů podle zákona o finanční kontrole a vazbu na bankovní software pro přenos příkazů k úhradě a stahování a párování výpisů z účtu.
>>
Munis
Jste připraveni na volby v září?
Příští týden ve čtvrtek se koná on-line kurz, který vám pomůže s volebními seznamy v modulu Seznam obyvatel a volby. Dozvíte se v něm, jak se již nyní můžete připravit na volby do zastupitelstev obcí, případně na volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat 23. a 24. září. Předpokládaná délka kurzu je 90 minut a jeho součástí bude podrobný popis přípravy a aktualizace konkrétního seznamu voličů či ukázka tisku volebních seznamů jak pro roznášku, tak pro volební komisi. Seznámíte se také s možnostmi úprav tiskových sestav. Pokud nestihnete tento kurz absolvovat v srpnu, můžete se přihlásit na jeho druhý termín, který se uskuteční 6. září.
Nezapomeňte odevzdat včas data do ISP
Na vygenerování a odevzdání dat do Informačního systému o platech (ISP) už máte čas pouze do zítřka. K jejich vygenerování není potřeba používat žádný speciální program, export dat se totiž provádí přímo z modulu Mzdy. V něm navíc všechna data prochází kontrolou, pokud je v nich tedy obsažena nějaká chyba nebo neúplný údaj, program vás na to před exportem upozorní. Data je potřeba odevzdat souhrnně za měsíce leden až červen. Pokud potřebujete s podklady pro ISP pomoci, neváhejte se obrátit na svého odborného konzultanta nebo Helpdesk.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.