Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 10/2022
Zpravodaj 10/2022
Aktualizace 3.38 přináší řadu novinek
V červenci míří ke všem uživatelům IS Munis tradiční pololetní aktualizace, tentokrát s označením 3.38. Kumulativně obsahuje nejenom vše, co bylo součástí hotfixů v první polovině roku, ale zároveň přináší i spoustu novinek v jednotlivých modulech informačního systému Munis. K prvnímu červenci navíc nabyla účinnosti řada změn právních předpisů, jež mají dopad na fungování mnoha agend. I ty jsou samozřejmě v aktualizaci 3.38 zohledněny.
>>
Munis
S nastavením voleb vám pomůže speciální on-line kurz
V polovině srpna a na začátku září se bude konat on-line kurz zaměřený na nastavení voleb do zastupitelstev obcí a s tím souvisejícími procesy přípravy výpisu ze stálého seznamu voličů v modulu Seznam obyvatel a volby. Účastníci kurzu se dozví i o případném souběžném nastavení senátních voleb, jejichž termín prvního kola je shodný s termínem komunálních voleb, a představeny jim budou také novinky, které do tohoto programu přibyly v pololetní aktualizaci. Předpokládaná délka kurzu je 90 min.
Letní vydání Solóna již brzy na vašich úřadech
Nejnovější vydání Solóna s pořadovým číslem tři letošního roku obsahuje jako vždy spoustu aktuálních informací z veřejné správy, nové a novelizované právní předpisy či metodické pokyny. V časopise samozřejmě nechybí ani tradiční Tipy na práci s IS Munis, které jsou v tomto vydání věnovány modulům ERMS, Komunální odpad, Mzdy, Poplatky a Seznam obyvatel a volby.
>>
Solón
Zájem o OSUM byl opět velký
Na Odborný seminář uživatelů IS Munis (OSUM) zavítalo v květnu a v červnu téměř 300 osob. Na celkem osmi místech celé České republiky se účastníci dozvěděli podrobné informace jak o aktuálních legislativních změnách, tak o připravovaných novinkách v IS Munis. Vzhledem k tomu, že zájem o semináře byl velký a někteří uživatelé se jich nemohli zúčastnit prezenčně, uskutečnil se nad původní plán na závěr ještě jeden on-line seminář. A jaká témata OSUM vzbudila největší pozornost?
>>
OSUM
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.