Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 1/2022
Zpravodaj 1/2022
Jsme připraveni na cokoliv!
I přes aktuální situaci související s pandemií koronaviru jsou v plném proudu přípravy nového, již čtyřiadvacátého ročníku konference ISSS. Tato významná akce by se měla uskutečnit 16.–17. května 2022 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, tedy zhruba o měsíc později, než bývalo tradičně zvykem. Témata programových bloků by opět měla obsáhnout většinu relevantních oblastí eGovernmentu a reagovat na všechno, co v této oblasti přinese nový rok, nová vláda a nová rozhodnutí. Do Hradce Králové plánuje zavítat spousta zajímavých hostů a přednášejících, chybět nebudou desítky obchodních expozic a vše bude doplněno bohatým společenským programem. Jsme připraveni na cokoliv a těšíme se, že se společně s vámi letos opět setkáme nejenom na ISSS.
>>
Konference ISSS
Velmi pestrou škálu témat nabídly loni uživatelům IS Munis webináře, PC kurzy a odborné semináře
Více než 1000 uživatelů IS Munis se loni přihlásilo na PC kurzy, webináře a odborné semináře pořádané společností Triada. V březnu se nejprve uskutečnila série on-line webinářů věnujících se Mzdám, elektronické spisové službě a modulům Seznam obyvatel a volby, Rozpočet a Evidence smluv. Následovaly tradiční Odborné semináře uživatelů IS Munis (OSUM), které se v červnu konaly pouze v on-line podobě. Podzim se pak nesl v duchu PC kurzů a v závěru roku konečně došlo i na prezenční podobu odborných seminářů, kterou nakonec doplnila i jejich on-line forma. Celkový počet všech uskutečněných seminářů byl 38.
>>
Triada, spol. s r. o.
Sbírka obecně závazných vyhlášek
Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Všechny obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky mají nově jako podmínku své platnosti zveřejnění v této Sbírce. Každá obec má navíc povinnost nejpozději do tří let doplnit do této Sbírky všechny své platné předpisy. Abyste tuto novou povinnost zvládli pohodlně a se zajištěním průkaznosti všech úkonů zachycených v transakčním protokolu elektronické spisové služby, připravili jsme již v podzimní aktualizaci IS Munis novou funkcionalitu vazby na tuto Sbírku přímo z modulů Munis.
>>
Munis
Časopis Obec a finance si můžete předplatit na celý rok
I v letošním roce se můžete těšit na časopis Obec a finance, který vás bude pravidelně informovat o všem podstatném, co se děje ve veřejné správě. První číslo tohoto časopisu vyjde v únoru, abyste ale nemuseli myslet na každé jeho vydání zvlášť, můžete si jej předplatit na celý rok dopředu za 540 korun. Časopis Obec a finance se vedle ekonomických otázek zabývá komplexní problematikou veřejné správy, ať už se jedná o životní prostředí, investiční a bytovou výstavbu, energetické úspory či dopravu. Velká pozornost je v časopise věnovaná také rozvoji digitalizaci a e-governmentu v České republice včetně veškeré související legislativy.
Víte, že se dají smlouvy evidovat pomocí IS Munis?
Smlouvy je možné na obcích a městech evidovat přímo v informačním systému Munis prostřednictvím modulu s názvem Evidence smluv. Tento program je velmi užitečným a efektivním pomocníkem, který umožňuje udělat si ve smlouvách pořádek a jednoduchým způsobem si je uspořádat podle různých kritérií. Modul dále nabízí celou řadu dalších příjemných funkcí, mezi které patří např. připomínání jednorázových nebo opakovaných akcí prostřednictvím automaticky zaslaných e-mailů.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.