Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 1/2021
Zpravodaj 1/2021
Jsme stále s vámi. I v roce 2021
Společnost Triada vám zůstává plně k dispozici i v roce 2021 a veškeré svoje služby nabízí ve standardním rozsahu s preferencí jejich provádění prostřednictvím vzdálené správy tak, aby na vašich úřadech mohl IS Munis plnohodnotně fungovat. Vaše požadavky se vždy snažíme řešit způsobem, který vám co nejvíce vyhovuje. Proto ani v současné složité situaci nedochází z naší strany k vyloučení konzultací a servisu probíhajícího přímo u vás, v místě zákazníka, s cílem zajištění nutného provozu vašeho systému a za využití maximálních dostupných opatření pro ochranu před nákazou.
Společně to zvládáme.
>>
Triada, spol. s r. o.
V loňském roce se našich on-line kurzů a seminářů zúčastnilo téměř 1000 osob
Rok 2020 se nesl ve znamení nečekané koronavirové pandemie, což bohužel znamenalo, že společnost Triada nemohla pořádat semináře a kurzy v prezenční podobě. Tradiční formu seminářů na jaře nahradily webináře, které se hned od začátku setkaly s velmi pozitivní odezvou. K nim se na podzim přidaly i on-line semináře. Celkově se nakonec všech kurzů, které jsme v roce 2020 uspořádali, zúčastnilo 985 osob.
>>
Triada, spol. s r. o.
Všechny příspěvky konference ISSS online zůstávají k dispozici
Konference ISSS nabídla v prosinci spoustu nových témat, kterým se věnovala řada odborníků z veřejné správy. Pokud jste ještě všechny příspěvky nestačili zhlédnout, nic se neděje, k dispozici vám totiž zůstávají i v letošním roce. Nově si navíc u jednotlivých bloků můžete prohlédnout také prezentace některých přednášejících. Témat je spousta a určitě stojí za vaši pozornost, ať už se jedná o digitalizaci stavebního řízení a územního plánování nebo blok s názvem IROP 2021–2027.
Předplaťte si včas časopis Obec a finance
Pro obce a města už se připravuje první číslo časopisu Obec a finance, abyste ale nemuseli na jeho každé letošní vydání myslet zvlášť, můžete si časopis předplatit za 540 korun na celý rok dopředu. Obec a finance vychází již od roku 1996 a ani letos tomu nebude jinak. Vedle ekonomických otázek a financování se časopis zabývá i ostatní problematikou týkající se veřejné správy, ať už se jedná o životní prostředí, investiční a bytovou výstavbu, energetické úspory či dopravu. Obec a finance se věnuje také nasazování moderních informačních a komunikačních technologií do oblasti veřejné správy a aktuálním otázkám rozvoje e-governmentu v ČR včetně nové „elektronické“ legislativy.
Funkce a možnosti transakčního protokolu
Transakční protokol je základem důvěryhodnosti spisové služby. Jeho tvorba sice probíhá zcela automatizovaně, ale lze ji parametrizovat celou řadou nastavení. Začátek nového roku je vhodný okamžik, pokud byste se rozhodli některý z těchto parametrů změnit. Proto přicházíme s tímto přehledovým příspěvkem, který vám představí funkce a možnosti transakčního protokolu a případné možnosti změn nastavení.
>>
Munis
Přechod na nový rok
Pro bezproblémový přechod na nový rok 2021 v jednotlivých modulech IS Munis jsme pro vás připravili podrobný návod včetně časového harmonogramu. Některé programy se převádí ihned po novém roce, proto si návod pečlivě prostudujte. Podmínkou přechodu na nový rok je provedená aktualizace 3.34.2, takže si zkontrolujte, zda máte IS Munis právě v této verzi. Před vlastním převodem modulů na nový rok ještě doporučujeme provést zálohu dat. Pokud budete chtít s převodem či aktualizací pomoci, obraťte se na svého konzultanta nebo na náš Helpdesk.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.