Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

ERMS – snadněji a lépe

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Domašov, Brněnská 94, okres Brno-venkov, (mapa), Obecní úřad, zasedací místnost
regionální školení
14. 11. 2017 (VS 971114, cena 2287 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

  • Zopakování a prověření znalostí základních postupů v ERMS (zápis došlých zásilek, předání a přebrání zásilek, vypravení zásilek z úřadu).
  • Dalších možné postupy v ERMS (práce se spisy, zařazování do témat, aplikace e-podatelny, přebírání čísel jednacích z Czech POINTu).

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

  • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
  • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS