Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Praktický průvodce Elektronickou spisovou službou Munis ERMS

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 9, Lisabonská 799/8, (mapa), Altus Training Center
MHD: stanice metra B Českomoravská (400 m – 4 min. chůze)
školení centrály Praha
5. 9. 2017, 9.00–14.00 (VS 370905, cena 2790 Kč/osobu) – přihlásit (6/14)
7. 9. 2017, 9.00–14.00 (VS 370907, cena 2790 Kč/osobu) – přihlásit (13/14)
21. 9. 2017, 9.00–14.00 (VS 370921, cena 2790 Kč/osobu) – přihlásit (13/14)
26. 9. 2017, 9.00–14.00 (VS 370926, cena 2790 Kč/osobu) – přihlásit (13/14)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz je zaměřený na praktické používání Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je nejen pro pracovníky, kteří se spisovou službou ERMS teprve začínají, ale i pro ty, kteří v ERMS zvládají základní operace a chtějí si rozšířit své znalosti.

Během semináře si ukážeme celkový oběh dokumentů v rámci Elektronické spisové služby Munis ERMS. Úplně na začátek si ukážeme práci s Hlavním adresářem, kde si ukážeme možnosti tvorby nových adres, správu stávajících či efektivní vyhledávání. Poté se budeme věnovat modulu ERMS – Podatelna, ve kterém si kromě jiného zaevidujeme zásilku s vybalením dokumentu a předáním dokumentu. Následně přejdeme do modulu ERMS – Úředník, kde si ukážeme nejen vyřízení došlého dokumentu, ale budeme se věnovat tvorbě nových záznamů, jejich schvalováním a odesíláním. Také si ukážeme práci se spisy.

Upozornění: Tento počítačový kurz je obsahem shodný s tím, který proběhl v květnu 2017.

Hlavní adresář
 • Správa stávajících adres – úprava, slučování a mazání
 • Založení nové adresy s využitím externích zdrojů jako např. ARES
 • Ukázka efektivního vyhledávání dle různých parametrů
ERMS – Podatelna
 • Ukázka zaevidování nové listovní zásilky s vybalením dokumentu
 • Vysvětlení a názorná ukázka oběhu dokumentů na úřadu
 • Ukázka zaevidování nové datové zprávy včetně ověření podpisů dle eIDAS u jednotlivých komponent
 • Ukázka vypravení listovních zásilek
 • Ukázka efektivního vyhledávání zásilek
 • Pohled na podací deník a jeho tisk
ERMS – Úředník
 • Ukázka převzetí dokumentu a možnosti, jak s ním dál pracovat
 • Tvorba nových záznamů
  • Vysvětlení rozdílu mezi záznamem ze šablony, ze souboru a obecným záznamem
  • Ukázka, jak efektivně pracovat s komponentami u záznamu – přidávání více komponent, úprava komponent v textovém editoru a další operace s nimi
 • Práce se spisy
 • Práce s doručenkami
 • Schválení záznamů a jeho povýšení na dokument
 • Odeslání dokumentu
  • Tvorba zásilky a možnosti odeslání

Lektor: Jiří Dvořák, dlouholetý a zkušený konzultant IS Munis ve firmě Triada.

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS