Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Seminář uživatelů IS Munis aneb pokrok nezastavíme

Pro každého druhého a dalšího účastníka platí zlevněná cena 1590 Kč včetně DPH.
Pozor – změna bankovního spojení!

Termíny a místa konání

Praha 3, Táboritská 1000/23, (mapa), Hotel Olšanka, Přednáškový sál
školení centrály Praha
13. 6. 2017, 9.00–13.00 (VS 970613, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Přerov, Horní nám. 9/9, (mapa), Vzdělávací a kulturní středisko Klubu Teplo Přerov, přízemí, hnědý sál
regionální školení
15. 6. 2017–15. 6. 2018, 9.00–13.00 (VS 970615, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494/4, (mapa), Hotel Černigov, sál Panorama
regionální školení
20. 6. 2017, 9.00–13.00 (VS 970620, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Nové Sedlo, Masarykova 503, (mapa), Restaurace Meteor, společenský sál (vedle budovy MěÚ)
regionální školení
20. 6. 2017, 9.00–13.00 (VS 370620, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, (mapa), Kulturní dům, Konferenční sál č. 2
regionální školení
22. 6. 2017, 9.00–13.00 (VS 970622, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Brno, Cejl 530/73, (mapa), Krajský úřad, Administrativní a školicí centrum Cejl
školení pobočky Brno
27. 6. 2017, 9.00–13.00 (VS 970627, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Svitavy, Wolkerova alej 92/18, (mapa), Fabrika, 3. patro, aula 3.08
regionální školení
29. 6. 2017, 9.00–13.00 (VS 970629, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit

Program

Na měsíc červen pro Vás připravujeme další oblíbený odborný seminář, který se stal již neodmyslitelnou součástí efektivní práce uživatele IS Munis. Na programu bude:

 • Přehled připravovaných novinek pro poletní aktualizaci IS Munis verze 3.28 včetně představení vizuální podoby a funkcí nového Panelu Munis. Upozorníme Vás také na nutný technologický vývoj.
 • Základní informace o dopadu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na obce.
 • Informace o dopadech změn dalších právních předpisů na postupy realizované v IS Munis, zejména v oblasti spisové služby, validace elektronických zabezpečovacích prvků, elektronické identifikace občanů a další implementace nařízení eIDAS.
 • Návod, jak se připravit na kontrolu spisové služby z oblastního archivu a jak zvládnout elektronické skartační řízení.

Konkrétní program bude upřesněn.

Praktický průvodce Elektronickou spisovou službou Munis ERMS

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Termíny a místa konání

Praha 9, Lisabonská 799/8, (mapa), Altus Training Center
MHD: stanice metra B Českomoravská (400 m – 4 min. chůze)
školení centrály Praha
25. 5. 2017, 9.00–14.00 (VS 370525, cena 2790 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz je zaměřený na praktické používání Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je nejen pro pracovníky, kteří se spisovou službou ERMS teprve začínají, ale i pro ty, kteří v ERMS zvládají základní operace a chtějí si rozšířit své znalosti.

Během semináře si ukážeme celkový oběh dokumentů v rámci Elektronické spisové služby Munis ERMS. Úplně na začátek si ukážeme práci s Hlavním adresářem, kde si ukážeme možnosti tvorby nových adres, správu stávajících či efektivní vyhledávání. Poté se budeme věnovat modulu ERMS – Podatelna, ve kterém si kromě jiného zaevidujeme zásilku s vybalením dokumentu a předáním dokumentu. Následně přejdeme do modulu ERMS – Úředník, kde si ukážeme nejen vyřízení došlého dokumentu, ale budeme se věnovat tvorbě nových záznamů, jejich schvalováním a odesíláním. Také si ukážeme práci se spisy.

Hlavní adresář
 • Správa stávajících adres – úprava, slučování a mazání
 • Založení nové adresy s využitím externích zdrojů jako např. ARES
 • Ukázka efektivního vyhledávání dle různých parametrů
ERMS – Podatelna
 • Ukázka zaevidování nové listovní zásilky s vybalením dokumentu
 • Vysvětlení a názorná ukázka oběhu dokumentů na úřadu
 • Ukázka zaevidování nové datové zprávy včetně ověření podpisů dle eIDAS u jednotlivých komponent
 • Ukázka vypravení listovních zásilek
 • Ukázka efektivního vyhledávání zásilek
 • Pohled na podací deník a jeho tisk
ERMS – Úředník
 • Ukázka převzetí dokumentu a možnosti, jak s ním dál pracovat
 • Tvorba nových záznamů
  • Vysvětlení rozdílu mezi záznamem ze šablony, ze souboru a obecným záznamem
  • Ukázka, jak efektivně pracovat s komponentami u záznamu – přidávání více komponent, úprava komponent v textovém editoru a další operace s nimi
 • Práce se spisy
 • Práce s doručenkami
 • Schválení záznamů a jeho povýšení na dokument
 • Odeslání dokumentu
  • Tvorba zásilky a možnosti odeslání

Lektor: Jiří Dvořák, dlouholetý a zkušený konzultant IS Munis ve firmě Triada.

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů a občerstvení. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549

bankovní spojení: 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání

DMO Munis DVS OF ISSS