Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Spisová služba v prostředí městských a obecních úřadů

Pro každého druhého a dalšího účastníka platí zlevněná cena 1590 Kč včetně DPH.

Termíny a místa konání

Praha 8, U Sluncové 618, (mapa), Hotel Čechie Praha
MHD: stanice metra B Invalidovna; tramvaj 3 a 8, zastávka Invalidovna (600 m)
školení centrály Praha
27. 4. 2017, 9.00–14.00 (VS 370427, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Brno, Cejl 530/73, (mapa), Krajský úřad, Administrativní a školicí centrum Cejl
školení centrály Praha
9. 5. 2017, 9.00–14.00 (VS 970509, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit

Program

Účastníci semináře získají celkový přehled o problematice odborné správy dokumentů v prostředí městských a obecních úřadů. Ujasní si dopady svého rozhodnutí o způsobu vedení spisové služby. Budou seznámeni se všemi kroky vedení spisové služby s důrazem na aspekty, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost. Získají rady, jak upravit nebo vytvořit vnitřní směrnice, které správu dokumentů upravují.

  • Přehled právních předpisů týkajících se vedení spisové služby, zmíněn bude tedy nejen zákon o archivnictví a spisové službě a příslušné prováděcí právní předpisy, ale také zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nařízení eIDAS a další právní předpisy.
  • Rozdíl mezi listinným a elektronickým způsobem vedení spisové služby a dopady rozhodnutí o způsobu vedení spisové služby na původce.
  • Pravidla pro elektronické systémy spisové služby v kontextu letošní novely Národního standardu a posledních novel příslušných právních předpisů včetně správního řádu.
  • Životní cyklus dokumentu u původce od jeho zaevidování až po vyřazení ve skartačním řízení nebo mimo něj. Stručně bude pojednáno též o elektronickém skartačním řízení.
  • Metodické pokyny pro tvorbu spisového řádu úřadu včetně přílohy spisového a skartačního plánu.
Přednášející
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. se implementací spisových služeb v prostředí městských a obecních úřadů zabývá již více než 20 let. Je autorem mnoha odborných statí na toto téma a spoluautorem knihy Spisová služba (ISBN 978-80-7502-083-3, Nakladatelství Leges). Působí nejen ve společnosti Triada, ale také na VŠE v Praze, kde přednáší problematiku e-Governmentu. Je členem řady odborných skupin zabývajících se správou dokumentů, zejména elektronických.

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů a občerstvení. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

  • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
  • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549

bankovní spojení: 628342081/0100, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání

DMO Munis DVS OF ISSS