Aktuality

Obec a finance 5/2016Časopis Obec a finance 5/2016

Páté číslo časopisu „Obec & finance,“ které vychází v tomto roce, obsahuje výsledky říjnových voleb do krajských zastupitelstev včetně dohodnutých koalic a zvolených hejtmanů a hejtmanek. Přináší také zpravodajství z podzimních, již 46. Dnů malých obcí, z celostátní finanční konference, z jednání tajemníků městských a obecních úřadů a reportáže z předání cen úspěšným obcím v soutěži Vesnice roku a vyhodnocení nejlepších knihoven.

Den malých obcí46. Dny malých obcí

Starostky, starosty a další zástupce veřejné správy čekají začátkem listopadu 2016 již 46. Dny malých obcí – ve čtvrtek 3. listopadu ve Společenském domě v Prostějově a v úterý 8. listopadu v Praze, tentokrát v kongresovém sále PVA Expo Praha v Praze 9-Letňanech. Na obou akcích se účastníci budou moci jako obvykle setkat s čelnými představiteli ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a odborníky. Na programu jsou informace o Zákonu o veřejných zakázkách a projektech obcí v rámci národních i evropských programů (MMR), podpora rozvoje venkova (MZe), nové výzvy v OP Životní prostředí (MŽP), problematika financování obcí a rozpočtového určení daní (MF) a aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly (MV).

Obec a finance 4/2016Časopis Obec a finance 4/2016

Vychází čtvrté číslo letošního ročníku časopisu „Obec & finance.“ Úvodní část periodika je věnována soutěži Vesnice roku 2016 – je zde zpravodajství z vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích, přehled o všech oceněných obcích v krajských kolech soutěže a představení všech vítězných obcí z jednotlivých krajů slovem i obrázkem.

Obec a finance 3/2016Časopis Obec a finance 3/2016

Vychází třetí číslo letošního ročníku časopisu „Obec & finance.“ Velká část textů, doplněných tabulkami a grafy vychází ze státního závěrečného účtu územních rozpočtů samosprávných celků za rok 2015. Seznámíte se s výsledky hospodaření obcí, krajů a regionálních rad, s vývojem zadluženosti i s rozborem hospodaření obcí podle velikostních skupin.

Obec a finance 2/2016Časopis Obec a finance 2/2016

V polovině dubna vychází druhé letošní číslo 21. ročníku časopisu „Obec & finance.“ Úvodem je zde zpravodajství z 45. Dne malých obcí, stručná informace z referátů ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra a financí. Samostatně je rozvedena problematika rozpočtového určení daní a veřejného opatrovnictví.

Den malých obcí45. Dny malých obcí

Starostky, starosty a další zástupce veřejné správy čekaly začátkem března 2016 již 45. Dny malých obcí – v úterý 1. března v Národním domě na Smíchově v Praze a o týden později, 8. března ve Společenském domě v Prostějově. Na obou akcích se mohli jako obvykle setkat s čelnými představiteli ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a odborníky. Na programu byly informace o prvních výzvách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a podpoře regionálního rozvoje (MMR), Program rozvoje venkova a možnosti obcí (MZem), Operační program životní prostředí a související projekty obcí (MŽP), problematika územních rozpočtů a jejich financování (MF ČR) a koncepční záležitosti a aktuální problémy veřejné správy (MV ČR).

DMO Munis DVS OF ISSS